Shërbimet Tona

Tregtimi i Pronave të Patundshme

Tregtimi i Pronave të Patundshme

Kjo përfshin listimin e pronave, marketingun, bërjen e shfaqjeve, dhe negociatat

Qiratimi i Pronave

Qiratimi i Pronave

Ndihmojmë pronarët të gjejnë qiraxhinjët e përshtatshëm për objektet e tyre.

Menaxhimi i Pronave

Menaxhimi i Pronave

Ofrojmë menaxhimin e pronave të patundshme për pronarët që nuk kanë mundësi të bëjnë menaxhimin e tyre

Ekspertiza e Pronave

Ekspertiza e Pronave

Ofrojme shërbimin e ekspertizës së vlerës së pronave për të vlerësuar saktësisht pronat. Kjo është e rëndësishme për blerjen, shitjen, ose refinancimin e pronave.

Këshilla për Investitorë

Këshilla për Investitorë

Sigurojmë klientët këshillat dhe orientimin e duhur për investimet në pronat e patundshme, duke i ndihmuar ata të zgjedhin pasuritë më të mira dhe të bëjnë vendimet më të mira të investimit

Ndihma në Procesin e Kërkimit

Ndihma në Procesin e Kërkimit

Ndihmojmë klientët të gjejnë pronën e tyre të ëndrrave duke i udhëzuar në kërkimin për të gjetur pronën më të përshtatshme për ta

Video promo

Çfarë thonë klientët tanë?