Procesi i Punes

01

Identifikimi i Kërkesave të Klientit

Procesi fillon me identifikimin e kërkesave të klientit. Përputhja me nevojat dhe dëshirat e klientit është kyçe për të ofruar një shërbim cilësor. Përbëhet në kuptimin e detajeve të cilat klienti kërkon në pronën e tyre të ardhshme, duke përfshirë vendndodhjen, madhësinë, çmimin, dhe karakteristikat e tjera të preferuara.

02

Kërkimi dhe Propozimet

Pasi pranojme kerkesen e klientit, ne i futemi punes per kerkimin e prones ideale dhe vijme me disa propozime!

03

Negociatat dhe Nenshkrimi e Marrëveshjes

Ne negociojme per cmimet me te mira dhe e vlersojme pronen me cmimin real te saj. Ne sigurojme poashtu edhe kontratat e vlefshme per shit-blerjen e saj!

04

Shpallja dhe Menaxhimi i Pasurive

Ne bejme reklame te vazhdueshme te prones tuaj dhe bejme menaxhimin e saj ideal per te bere nje marreveshje perfekte me te interesuarit per blerjen e asaj prone

Video promo

Çfarë thonë klientët tanë?